IW504202 真陀飞轮 真品61万 IWC万国陀飞轮动能显示四面可选,12字位飞轮,直径44.5mm厚度14.8mm 鳄鱼皮表带,TF出品!

表壳:精钢
表带:小牛皮或鳄鱼皮
镜面:蓝宝石水晶玻璃
尺寸:44.5mm   14.8mm
机芯:真陀飞轮机芯
功能:时,分,秒,动能显示
IW504202

IW504202
IW504202
IW504202
IW504202
IW504202
IW504202
IW504202