IWC万国葡萄牙..系列3针系列正式出货,和传统的2824不一样此表而搭配和正品1:1的89000机心, 达到真正1:1的效果 直径40mm厚13mm,牛皮表带原装折叠扣,也可配钢带!

 

mmexport1430662008204

 

 

mmexport1430662001824
mmexport1430662011396
mmexport1430661998962
mmexport1430662014415
mmexport1430661996168
mmexport1430662004529
mmexport1430661989364
mmexport1430661992341