IWC万国葡萄牙..系列3针系列正式出货,和传统的2824不一样此表而搭配和正品1:1的89000机心, 达到真正1:1的效果 直径40mm厚13mm,牛皮表带原装折叠扣,也可配钢带!

IWC万国葡萄牙系列3针系列

IWC万国葡萄牙系列3针系列
IWC万国葡萄牙系列3针系列
IWC万国葡萄牙系列3针系列
IWC万国葡萄牙系列3针系列
IWC万国葡萄牙系列3针系列
IWC万国葡萄牙系列3针系列
IWC万国葡萄牙系列3针系列